Groepsfacilitatie

Genereert buitengewone ideeën en uitstekende resultaten

tijdens uw teamvergaderingen of offsite, gemakkelijk en in recordtijd

Ik nodig je uit om contact met me op te nemen om je wensen te bespreken.

Innovatie, Inclusiviteit en Vertrouwen

Laten we elkaar onze oprechte aandacht geven zodat iedereen diep kan nadenken. In vergaderingen waar mensen elkaars denken echt waarderen en dus echt luisteren, worden strategieën beter gevormd, doelen beter bereikt, budgetten beter vastgesteld en producten en diensten beter geleverd. Zaken als respect, inspiratie, innovatie, betrokkenheid, inclusiviteit, vertrouwen, krijgen een echte kans.

De resultaten van onze bijeenkomsten en van alles wat we doen, hangen af van de kwaliteit van het denken dat we daaraan vooraf doen. De kwaliteit van ons denken hangt af van hoe we elkaar met elkaar omgaan terwijl we denken.

Als een Time To Think Facilitator produceer ik deze kwaliteit van denken en beslissen in je groep. Samen creëren we een DenkOmgeving waarin iedereen evenveel te zeggen heeft, gehoord en gerespecteerd wordt en zich veilig voelt. Iedereen in de groep kan uitstekend onafhankelijk nadenken. Hoe zou dat zijn?

We doen dit door de volgende 10 componenten toe te passen:

Deze 10 componenten waar we ons als groep aan verbinden, zorgen ervoor dat iedereen zich meer ontspant en zelfverzekerd voelt. Alle aanwezigen kunnen dieper nadenken en zo met betere ideeën komen.
 1. Als we oprechte aandacht geven en gemeend geïnteresseerd zijn, dan denken mensen beter na. Dat betekent luisteren zonder te onderbreken, zonder mening en in stilte.
 2. Elkaar zien als gelijkwaardige denkers, ongeacht hiërarchie. Iedereen krijgt evenveel tijd om na te denken en te praten om al het potentieel dat in iedereen aanwezig is aan te boren. Iedereen wordt gevraagd kort en bondig te spreken.
 3. Wees op je gemak zodat anderen dat ook kunnen zijn, ongeacht haast en urgentie. Haast en urgentie verslechteren de kwaliteit van het denken.
 4. Zie en benoem wat je waardeert in de ander. Waardering creëert welzijn voor ons allemaal en wakkert positiviteit en creativiteit aan.
 5. Als er gevoelens opkomen, dan maken we daar ruimte voor en erkennen we ze, zodat we vervolgens weer goed kunnen nadenken. Mensen denken beter als gevoelens er mogen zijn. Anders blokkeert het hen.
 6. Aanmoediging. Moedig de ander aan om naar onontdekte gedachten te gaan door open vragen te stellen die beginnen met “hoe” en “wat”.
 7. Precies genoeg informatie. Als iedereen alle informatie heeft, wordt het denken duidelijker ten dienste van het onderwerp en ieders denken.
 8. Het vieren van verschillen in een groep. Diversiteit maakt ieders denken en resultaten beter, diverser en rijker door kruisbestuiving.
 9. Een doorbraakvraag is een vraag die de hersenen bevrijdt van beperkende onware aannames over de situatie, jezelf of anderen. Negatieve aannames weerhouden de groep ervan om de volgende stap te zetten. De doorbraakvraag helpt je bij het zoeken naar creatieve oplossingen. Het maakt gebruik van je vindingrijkheid.
 10. Plaats. Creëer een omgeving, zowel de vergaderruimte of online ruimte, als het lichaam van de luisteraar, die naar de ander uitstraalt: “Je bent belangrijk. Ik wil oprecht weten wat je denkt”.

Hoe ziet dit eruit tijdens een vergadering, bijeenkomst, workshop, offsite of gesprek?

Nancy Kline heeft verschillende toepassingen ontwikkeld die voldoen aan de 10 componenten en mensen aanmoedigen om hun denken te verdiepen en hun beste ideeën te delen. De toepassingen zijn Denkparen, Dialoog, Ronde, Open discussie, de Time to Think Raad, Presentaties en Denk Partnerschap. Deze toepassingen kunnen afzonderlijk of in combinatie gebruikt worden tijdens een bijeenkomst en worden door mij gefaciliteerd.

Denkparen

Twee mensen vormen een groep en denken om de beurt diep na en luisteren aandachtig naar de ander. Iedereen kiest zijn eigen onderwerp om over na te denken. Dit kan van alles zijn.

Dialoog

Twee mensen vormen samen een groep. Zij denken over dezelfde vraag na en wisselen steeds kort en frequent van beurt.

Rondes

Systematische ononderbroken rondes om ieders meningen en ideeën te horen, ook van de stille mensen.

Open discussie

Iedereen mag spreken, in willekeurige volgorde. Niemand “achtervolgt” de spreker. Niemand onderbreekt de spreker. De spreker houdt zich aan zijn belofte om het kort te houden.

The Time to Think Raad

Als er een dilemma of probleem is dat moet worden opgelost, kan dit worden geformuleerd in een vraag en worden voorgelegd aan collega’s. Iedereen spreekt vanuit zijn eigen ervaring en deelt de ideeën die in hem opkomen. Dit geeft je toegang tot de wijsheid van je collega’s.

Mindfulness als extra optie

Indien gewenst is het mogelijk om Time to Think Groepsfacilitatie te combineren met yoga, ademhaling en/of meditatie. De manier waarop we ademen beïnvloedt hoe we denken, voelen en handelen. Bewust daarvan zijn, helpt je om te begrijpen wat er in je hoofd en in je hart omgaat. Zo kun je dieper naar elkaar luisteren en elkaar beter begrijpen. Je team zal een hechtere band krijgen en in staat zijn om betere ideeën en oplossingen te produceren.

Wat willen jij en het team?

Jij bepaalt het onderwerp van de meeting en de behoeften waaraan voldaan moet worden.

 • heb je een beslissing nodig?
 • heb je nieuwe ideeën nodig?
 • wil je de gevolgen van een beslissing in het verleden gemaakt, nu ontdekken?
 • is het nodig dat iedereen zegt wat hij of zij voelt?
 • is het nodig om nieuwe informatie te horen en overwegen?
 • moeten jullie elkaar op de hoogte brengen?
 • moet je iets gevaarlijks onder ogen zien?
 • is er nu behoefte om met elkaar in contact te komen?

Als facilitator help ik je van tevoren de agenda op te stellen. We formuleren elk agendapunt in een open vraag, die de hersenen van de genodigden, voor en tijdens de vergadering, aanzet tot diep nadenken.

Contact

Ik nodig je uit om contact met me op te nemen om je wensen ten aanzien van groepsfacilitatie te bespreken en om inzicht te krijgen in je zakelijke situatie en wat je wilt bereiken tijdens tijdens de vergadering of teambuilding.